Dieren en kinderen. De positieve invloed die dieren op kinderen hebben.

dieren en kinderen

De meeste kinderen willen graag een huisdier. De voorkeur gaat over het algemeen uit naar honden of katten, maar het kunnen allerlei dieren zijn, van pony’s tot cavia’s.

Welk huisdier is het beste geschikt?

Het hangt natuurlijk een beetje van de woonsituatie af, welk huisdier het best geschikt is. De meest voorkomende huisdieren zijn honden, katten, konijnen, cavia’s en vissen. Maar als je de ruimte ervoor hebt, kun je natuurlijk ook denken aan een pony’s, geiten of andere grotere dieren.

dieren en kinderen

Kinderen die opgroeien met dieren hebben meer zelfvertrouwen.

Er zijn de afgelopen jaren veel onderzoeken gedaan naar welke invloed huisdieren hebben op de ontwikkeling van kinderen. Verschillende studies hebben inmiddels uitgewezen dat kinderen die met huisdieren zijn opgegroeid, socialer zijn en meer zelfvertrouwen hebben. Ook helpt het veel psychische klachten voorkomen.

positieve effecten van dieren op kinderen

Verantwoordelijkheidsgevoel en sociale vaardigheden.

Kinderen die opgroeien met huisdieren ontwikkelen meer verantwoordelijkheidsgevoel en sociale vaardigheden. Ook leren ze empathie te hebben niet alleen voor dieren maar ook voor hun medemens. Dieren leren de les onvoorwaardelijke liefde beter dan wij mensen kunnen en ook leren kinderen dat dieren gevoelens en behoeftes hebben.

positieve effecten van dieren op kinderen

Welke invloed hebben dieren op kinderen?

Kinderen leren bv veel over punctualiteit, zelfdiscipline en verantwoordelijkheid. Doordat dieren verzorging nodig hebben. Samen met je kind een huisdier verzorgen is een goede les. Vaardigheden die uiteraard nuttig zijn voor het kind, voor nu en in hun toekomst.

dieren en kinderen
©muffinskonijnenopvang.nl

Taakverdeling.

Het is wel heel belangrijk dat de ouders het kind altijd goed begeleiden tijdens de verzorging van dieren. Afhankelijk van de leeftijd van het kind kun je het bv verschillende taken geven, maar je kunt niet de totale zorg van een dier aan een te jong kind overlaten.

positieve effecten van dieren op kinderen
©mamaplaats.nl

Een dier, een vriend.

Dieren kunnen een grote rol spelen in een kinderleven als het aankomt op zich veilig en niet alleen voelen. Zeker kinderen die geen broertjes of zusjes hebben. Dieren zijn onvoorwaardelijke vrienden waar een kind al zijn of haar emoties mee kan delen. Als moeder kan ik hier aan toevoegen dat ik dit absoluut zelf zo heb ervaren bij mijn dochter.

positieve effecten van dieren op kinderen
©ecomama.nl

Respect en gevoel voor compassie.

Het is heel belangrijk kinderen te leren respect en compassie te hebben. Je kunt een kind geen dier geven als een stuk speelgoed. Een ouder moet een kind leren dat het niet ok is om bv hardhandig met een dier om te gaan. Een kind moet leren dat een dier ook pijn kan voelen. Uiteraard moeten wij als volwassenen het goede voorbeeld geven. Dat kan bv al door te leren niet op insecten te trappen als deze op straat liggen.

positieve effecten van dieren op kinderen

Zijn er nadelen aan het houden van huisdieren?

Een van de nadelen die sommige ouders denken dat er zijn is als daar die dag komt dat het dier zal overlijden. Natuurlijk is dat ook een erg nare ervaring, zeker voor een kind. Maar helaas hoort de dood ook bij het leven en op deze wijze zal het kind leren daar weerbaarder in te worden. En opnieuw is het natuurlijk de taak van de ouders ook hier het kind goed in te begeleiden.

positieve effecten van dieren op kinderen

Neem alleen een huisdier als je deze ook tot het eind wilt verzorgen.

Natuurlijk moet je niet alleen een huisdier aanschaffen als speeltje voor je kind. Het is alleen een verstandige beslissing als iedere huisgenoot het hier mee eens is. En als je de verplichting wilt aangaan van het begin tot het eind.

positieve effecten van dieren op kinderen

Dieren hebben aandacht en zorg nodig.

Soms kan het tegenvallen, denk aan puppytrainingen of eventuele ziekte(s) van het dier. Of dat je niet zomaar op vakantie kunt gaan zonder eerst een goede dierenoppas te regelen. Zodra je een huisdier aanschaft, zul je daar ook je verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Een dier is geen wegwerp artikel en verdient een leven lang bij dezelfde baas.

positieve effecten van dieren op kinderen
mantelpower.com

Tot slot nog een aantal mooie foto’s van liefde tussen dieren en kinderen. Het zijn vaak de prachtigste combinaties.

positieve effecten van dieren op kinderen

positieve effecten van dieren op kinderen
©mantelpower.com
positieve effecten van dieren op kinderen
©mantelpower.com

positieve effecten van dieren op kinderen

 

©mantelpower.com
positieve effecten van dieren op kinderen
©plazilla.com

positieve effecten van dieren op kinderen

positieve effecten van dieren op kinderen

positieve effecten van dieren op kinderen
©fabmama.nl
positieve effecten van dieren op kinderen
©plazilla.com
positieve effecten van dieren op kinderen
©plazilla.com
positieve effecten van dieren op kinderen
©plazilla.com

dieren en kinderen

Iedereen weer bedankt voor het lezen en vergeet het niet te delen met al je dierenvrienden! 😉